Mikroblog

Akcja specjalna!

Jesteś początkującym astronomem? A może masz już doświadczenie? Tu to nie ma znaczenia!

Dostarcz do firmy Delta Optical jedno lub kilka zdjęć swojego autorstwa wykonane własnym sprzętem. W nagrodę otrzymasz odpowiedni RABAT na zakupy w naszych sklepach.

Materiały należy do nas przesłać drogą elektroniczną na adres astronomia@deltaoptical.pl lub przynieść do jednego z naszych salonów. Wraz ze zdjęciem dostarcz nam podpisane oświadczenie o prawie autorskim (PDF), które jest obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w naszej akcji.

————————————————————————————————————————————————————————-

OŚWIADCZENIE AUTORA
1. Oświadczam, iż jestem autorem fotografii w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Jako autor wyżej wymienionej fotografii oświadczam, iż:
a) Powyższa fotografia ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniając wymogi przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
b) Oświadczam także, że fotografia nie jest obciążona autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich.
c) Posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z fotografii w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich.

Oświadczam, iż udzielam nieodpłatnej licencji na rzecz Delta Optical G. Matosek, H. Matosek Sp.j. z siedzibą w Nowych Osinach przy ul. Piękna 1, która uprawnia do zamieszczania fotografii na stronie internetowej oraz do prezentacji w salonach firmowych.

(opcja) Chciałbym, aby przy informacji o zdjęciu wymienione było moje nazwisko / pseudonim artystyczny: …………………

Dodaj komentarz